Sådan finder du frem til den rigtige pris på dit testamente

Der er ingen mennesker, som lever for evigt. Derfor er det meget vigtigt at få drøftet økonomiske og arvemæssige forhold i tide, da disse kan have stor betydning for dem, der står tilbage efter et dødsfald. Dette kræver juridisk bistand og drøftelse med en advokat. Et testamente kan være relevant uanset, hvor gammel man er, derfor kan du i dette indlæg lære mere om, hvordan du finder frem til den rigtige pris på et testamente.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvori det er fastlagt, hvad en person ønsker der skal ske med deres ejendele efter at de dør. Testamenter har eksisteret lige siden skriftsproget opstod, og der findes i dag mange bevarede testamenter fra tidligere civilisationer. Personen der opretter testamentet kaldes for en testator. Den der arver de ejendele eller værdier som der står i testamentet kaldes for en arving.

I Danmark findes der en arvelov, som skal overholdes, når testamentet skal laves. Arveloven indebærer bl.a. bestemmelser om, hvem der skal arve hvad, samt hvad betingelserne for dette er. Det er kun et testamente, som kan sikre arven specifikt. Dette vil altså sige, at krydsforsikringer, samlevererklæringer og pensionsaftaftaler ikke kan bruges som testamente, og sikrer dermed heller ikke efterladtes arv. Hvis ikke der finder noget testamente, er der nogle fastsatte retsbestemmelser i Arveloven, som gælder.

Hvordan opretter man sit testamente?

Der findes to former for testamente. Det ene er et notetestamente, hvor testamentet bliver registreret officielt. Det andet er et vidnetestamente, hvor to vidner skal være til stede og bekræfte testamentet. Hvis man har nogle meget simple ønsker, kan man i princippet skrive testamentet selv, men de fleste eksperter anbefaler, at man taget kontakt til en advokat, der kan hjælpe en med at få det skrevet. Når man drøfter testamentet med en advokat klarlægges det, hvilke behov der er for testamente, ægtepagt eller arveafkald.

Siden den seneste Arvelov trådte i kraft, er det blevet muligt selv at få mere indflydelse på, hvordan ens arv skal fordeles, når man opretter testamentet. Det er dog ikke kun Arveloven, der har indflydelse på testamentet. Det kan også være:

  • Skatteforhold
  • Selskabsforhold
  • Forsikringsforhold
  • Pensionsforhold

Da mange familier i dag er sammenførte, og der derfor ofte er børn fra tidligere ægteskaber eller forhold, kan det svært at vurdere, hvem der skal arve, når forældrene dør. Ofte ønsker ægtefællerne at “sikre” hinanden først, så børnene først arver, når begge forældre er døde.

 

Hvad er prisen på et testamente?

Når man først henvender sig til en advokat vedrørende oprettelse af testamente aftales der typisk et møde, hvor advokaten fortæller om arvelovens regler og alt hvad der ellers kunne være relevant. Udfra denne konsultation udarbejdes der et testamente, som sendes til gennemlæsning hos kunden. Når testamentet er som man ønsker, aftaler man et tidspunkt, hvor det skal underskrives hos en notar på dommerkontoret. Et eksempel på priser på en testamente pris og pris på ægtepagt er:

  • Testamente: 5.000 kr.
  • Ægtepagt: 5.000 kr.
  • Begge: 8.750 kr.
  • Børnetestamente: 2.250 kr.

Derudover er der et gebyr på 300 kr. for at få testamentet underskrevet hos notaren. En ægtepagt skal ydermere tinglyses, hvilket koster en tinglysningsafgift på 1.660 kr. Hvis man vælger et testamente, vil den samlede pris på testamente altså ligge omkring 5.300 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *